Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kluczową rolę w całym procesie organizacji i planowania zatrudnienia pracowników odgrywa kwestia warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy. Kształcenie przyszłych inżynierów na tym kierunku jest przygotowanie ich do pracy samodzielnej oraz zespołowej. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności, które pozwalają na dokonywanie oceny stanu warunków pracy w przedsiębiorstwach, bieżące ich monitorowanie oraz planowanie. Absolwent poznaje również jak radzić sobie z wystąpieniem ryzyka oraz kontrola niego. Ponadto zna przepisy i standardy bezpieczeństwa, umie poprowadzić szkolenie oraz dokumentację BHP i najważniejsza rzecz wie jak zapobiec wypadkom i awariom w pracy. Dzięki tym kwalifikacjom ma możliwość znalezienia zatrudnienia we wszystkich gałęziach gospodarki włącznie z administracją państwową. Czteroletnia naukę na tym kierunku kończy egzamin zawodowy i egzamin z prezentacji pracy. Ze względu na to, że aż 20% końcowej oceny wpisywanej w dyplom stanowi ocena z pracy dyplomowej, można postarać się aby była ona jak najwyższa. W naszym zespole znajdują się osoby, które doskonale znają zagadnienia związane z BHP a wiedza merytoryczna poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dlatego jeżeli masz problem z wyborem tematu, przygotowaniem planu pracy oraz odpowiedniej literatury lub nie wiesz jak odpowiednio rozbudować treść poszczególnych rozdziałów nasza firma doskonale we wszystkim Ci pomoże.

Komentarze i opinie
 1. avatar Ksawery
  avatar

  Do napisania mam obszerny referat z zakresu BHP. Czy tego rodzaju usługi macie Państwo w ofercie ? Jestem z Warszawy, ale mogę ewentualnie dojechać z Państwa najbliższego biura (w granicach rozsądku oczywiście).

 2. avatar Elżbieta
  avatar

  Niestety moja praca dyplomowa została mi zwrócona ze względu na dużą ilość błędów. Muszę jak najszybciej zlecić jej poprawę. Czy ktoś zajmuje się nie tylko pisaniem, ale również przeredagowaniem takiej pracy? Dodam, że ma 80 stron.

 3. avatar Magda
  avatar

  Do końca sierpnia mam oddać pracę dyplomową z tego zakresu. Chciałabym skontaktować się z Państwem i ustalić warunki współpracy. Czy i kiedy byłoby to możliwe?

 4. avatar MarzenaP
  avatar

  Potrzebuję pomocy w doborze materiałów do pracy magisterskiej. Szczegóły chciałabym omówić osobiście lub mailowo. Proszę o szybki kontakt

 5. avatar Robert
  avatar

  ćwiczenie nr 1:
  Określ jakie będą warunki pracy w zakresie narażenia na hałas w przypadku zamontowania maszyn ASD oraz AXP w miejscach wskazanych na szkicu. Oceń ryzyko w tym zakresie.
  schemat prześlę póżniej
  proszę o podanie ceny

Dodaj komentarz