Jak wybrać odpowiedni temat pracy licencjackiej?


Jak wybrać odpowiedni temat pracy licencjackiej?


Każdy student studiów licencjackich musi przygotować pracę dyplomową. Bardzo istotny jest jej temat. Często studenci mają dylemat, jakie zagadnienie będzie najodpowiedniejsze. Oprócz tematu należy określić obszar badań i ich sposób przeprowadzenia. Wybór tematyki jest kluczowym krokiem, który decyduje o dalszych działaniach pisarskich.
Zagadnienie pracy licencjackiej ustalane jest przez promotora i studenta. Temat  powinien jasno określać czego praca dotyczy. Oczywiście problematyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Praca licencjacka powinna mieć jasno postawioną tezę oraz określony cel, który jej przyświeca. Dzięki czemu autor wie, w jakim kierunku podąża pisanie pracy.

Cenne wskazówki służące ustaleniu odpowiedniego tematu

Wyznaczniki trafnego tematu pracy dyplomowej:
– Temat powinien określać problematykę, na której skupia się praca dyplomowa oraz być sformułowany  w sposób naukowy. W temacie należy wprost określić co chcemy badać, zagadnienie powinno być zrozumiałe.
-Istotne jest by temat był ciekawy, zgodny z osobistymi upodobaniami autora, łatwiej bowiem pisać o czymś co nas interesuje i mamy o tym pojęcie.
– Temat powinien być konkretny, szczegółowy a zarazem wąski. Zagadnienia zbyt ogólne mogą okazać się mało ciekawe. Zazwyczaj praca ze zbyt uogólnionym tematem jest pisana powierzchownie i krótko, co może wpłynąć negatywnie na ocenę końcową.
– Przed wyborem tematyki, należy upewnić się, czy będzie się miało dostęp do odpowiednich materiałów źródłowych.