Jak zacząć pisać pracę licencjacką?

Jak zacząć pisać pracę licencjacką?


Praca licencjacka jest wyzwaniem i długofalowym działaniem. Niewątpliwie trzeba poświęcić jej sporo czasu i wysiłku, aby efekt był satysfakcjonujący. Proces pisania pracy licencjackiej poprzedzają wstępne przemyślenia oraz ustalenie planu pracy. Bardzo istotnym elementem w czynnościach przygotowawczych  jest wybór promotora. Powinien on być inspiracją dla autora pracy, jak również współtowarzyszem całego procesu pisarskiego. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego tematu. Musi on interesować samego autora, łatwiej jest bowiem pisać na zagadnienia, które nas ciekawią i posiadamy o nich sporą wiedzę. Tutaj istotne są osobiste refleksje i przemyślenia, ale muszą one wynikać z materiałów naukowych.

Przygotowanie planu działania

Bardzo ważnym punktem jest przygotowanie całego konspektu pracy, w którym zaznaczone są rozdziały i podrozdziały. Dzięki temu łatwiej jest dopasować określoną literaturę do konkretnych zagadnień. Przygotowanie odpowiednich tekstów źródłowych jest koniecznością. Chodzi tutaj o publikacje książkowe, czasopisma, źródła internetowe i statystyczne. W ich wyborze pomocny będzie promotor, który powinien podsunąć wartościowe pozycje. Istotnym elementem jest odpowiednio rozplanowany czas na zapoznanie się z materiałem.
W momencie napisania kilku rozdziałów, należy przedstawić tę część promotorowi, który oceni czy nasze działania idą we właściwym kierunku. Określi ewentualne błędy i nakieruje na właściwy tor. Warto konsultować się z promotorem systematycznie, takie postępowanie da nam poczucie, że pracujemy we właściwym tempie i mamy wszystko pod kontrolą.