Prace dyplomowe - pisanie prac dyplomowych

Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej

Zanim rozpocznie się pisanie pracy dyplomowej należy wybrać odpowiednie seminarium dyplomowe wraz z Promotorem. Tutaj należy kierować się przede wszystkim zainteresowaniami a przed wyborem seminarium należy przemyśleć zakres tematyczny swojej przyszłej pracy.

By rozpocząć przygotowania do pisania pracy nie trzeba w pełni sformułowanego tematu, ważne jednak by określić obszar tematyczny odpowiadający pracy jak również zainteresowaniom osoby piszącej. Każdy ponosi pełną odpowiedzialność za napisaną pracę i często jest ona kluczem do dalszej kariery, w związku z tym decyzja o wyborze tematyki powinna być dobrze przemyślana.

Należy również podjąć decyzję dotyczącą formy pracy – czy będzie to jedynie część teoretyczna czy teoretyczno-empiryczna.

Przygotowując się do pisania pracy należy uwzględnić następujące czynniki:

 1. Na wstępie należy jasno i precyzyjnie określić cel pracy
 2. Praca powinna być odzwierciedleniem zainteresowań autora, powinna być ciekawa i niepowtarzalna
 3. Tematyka pracy powinna być ściśle zawarta w określonej objętości
 4. Uwzględnić należy dostępność źródeł literaturowych z zakresu pracy

W momencie określenia celów i spełnienia powyższych podpunktów można przystąpić do wstępnego tematu i stworzenia konspektu pracy.

 

Pisanie prac dyplomowych

 

Każda praca dyplomowa to końcowy etap studiów, przedstawienie w jednym opracowaniu swojej wiedzy, umiejętności nabytych podczas całej edukacji i stworzenie unikatowego projektu. Oryginalność i niepowtarzalność ma bardzo duży wpływ na ocenę końcową pracy. Każde opracowanie powinno być oparte o fachową literaturę, często mało dostępne pozycje – mimo tego powinno zawierać również własny wkład, wnioski, opinie i własne stanowisko.

Wszelkie źródła literaturowe powinny być wiarygodne i udokumentowane. Często są to książki, publikacje, artykuły, oraz źródła internetowe. Jakość pracy z pewnością podnoszą różnego rodzaju prace badawcze, orzecznictwa i literatura zagraniczna.

W przypadku prac badawczych zarówno część literaturowa jak i empiryczna muszą tworzyć spójną całość i nie odbiegać od siebie. Praca musi być poprawna językowo i metodologicznie.

 

Cennik prac dyplomowych

 

 Wszystkie ceny ustalane są w sposób indywidualny i zależne są od rodzaju świadczonej pomocy, oczekiwań klienta, oraz od następujących czynników:

–        Objętość tekstu

–        Czas realizacji zamówienia

–        Stopnia trudności

–        Języka w którym praca ma być napisana

By uzyskać informacje dotyczące kosztów prosimy o skorzystanie z formularza. Zostanie wykonana niezobowiązująca i bezpłatna wycena zlecenia.

 

Pomoc w wyborze tematu

Decyzja o wyborze tematu zdecydowanie powinna należeć do Studenta. Naszą rolą jest pomoc w jego sformułowaniu, określeniu celów i nadanie kształtu. Należy zastanowić się co nas interesuje, należy wziąć również pod uwagę fakt, że samo napisanie pracy to dopiero początek drogi po dyplom. Pracę należy jeszcze obronić przed komisją egzaminacyjną, stąd tak ważne jest pisane z dziedziny w której czujemy się dobrze i nie jest nam obca.

Praca dyplomowa wymaga od nas wkładu własnego, dlatego też wszelkie postawione przez nas hipotezy i założenia powinny być oparte o istniejące już rozważania. Przedstawiając część literaturową musimy mieć na uwadze to, że część empiryczna będzie się o nią opierać.

By opracowanie było spójne, konkretne i w pełni wyczerpujące badane zagadnienie, należy określić ramy tematyczne. Temat nie może być zbyt rozległy, opisujący wiele zagadnień, w innym przypadku nie będziemy w stanie w sposób wyczerpujący przedstawić swojego problemu.

 

Fachowa literatura

Zanim rozpoczniemy formułowanie tematu należy określić dostępność źródeł literaturowych z interesującej nas dziedziny.

By przekonać się jaka jest ich dostępność należy:

 1. Udać się do biblioteki i przejrzeć katalogi literatury
 2. Biblioteki udostępniają również elektroniczne bazy danych swoich zasobów, tak więc można dokonać takiego przeglądu nie wychodząc z domu
 3. W większości bibliotek funkcjonują również czytelnie, udostępniające literaturę tylko do wglądu na terenie czytelni, można jednak skserować wybrane pozycje. Są to na ogół podręczniki i opracowania trudno dostępne
 4. Należy przejrzeć również źródła internetowe

Poza literaturą książkową należy wykorzystać również wszelkiego rodzaju przykłady z życia, publikacje czy artykuły prasowe.

Wszystkie wykorzystane pozycje muszą być zebrane i umieszczone w Bibliografii pracy.

Umiejętność wykorzystania bibliografii jest oceniana przez promotora i recenzenta i ma znaczący wpływ na ocenę.

Komentarze i opinie
 1. avatar Ania
  avatar

  Właśnie jestem na etapie zbierania niezbędnej literatury do mojej pracy dyplomowej. Czy jest szansa abyście Państwo mi w tym pomogli ? Pochodzę z Wrocławia, gdzie też studiuję na Uniwerku.

 2. avatar Witek
  avatar

  Student z Warszawy szuka pomoc w sprawie pracy dyplomowej. Proszę o kontakt.

Dodaj komentarz