Pisanie prac Katowice

Zapytaj o szczegóły

„Katowiczanie nie muszą się wstydzić swojego miasta. Jego zabudowa stanowi doskonałą dokumentację ponad stuletniej historii.”

– Jerzy Śmiałek

Katowice to miasto znajdujące się w południowej części Polski, położone na Wyżynie katowickiej, tylko częściowo stanowią one kawałek Wyżyny Śląskiej. Przez ową miejscowość przepływa Odra i Wisła.

 

Katowice to miasto, w którym rozpowszechniona jest produkcja węgla, ze względu na jego wydobywanie w 3 dostępnych katowickich kopalniach. Miejscowość słynie z doskonałej produkcji handlu energetyką, metalami, górnictwem, budownictwem , nieruchomościami, jak również wszelkim narzędziami, np. służącymi do spawania. Komunikacja miejska w Katowicach funkcjonuje drogowo, lotniczo oraz kolejowo.

 

Mieszkańcy Katowic maja do wyboru szereg wielorakich repertuarów rozgrywanych filmów, sztuk w teatrach, a także możliwości czynnego udziału w wielu organizowanych przez ośrodki kultury i rozrywki przedsięwzięciach.

 

W Katowicach znajduje się wiele kunsztownych zabytków architektonicznych i sztuki, np. strzelisty Drapacz Chmur, powstały w XX wieku oraz jedna z najstarszych budowli w tymże mieście wykonana z drewna – kościółek Św. Michała Archanioła z XVI wieku.

 

Katowice stanowią jedne z największych ośrodków naukowych w całym kraju, gdyż oferuje on ogromną liczebność ciekawych kierunków, które młodzi ludzie mogą studiować. Uczelnie te posiadają wszystkie możliwe specjalności, jednakże jednymi z najbardziej interesujących są takie, które występują z rzadkością, w innych miastach, jak: specjalności oferowane przez Akademię Muzyczną, Akademię Sztuk Pięknych, czy Wyższa Szkoła Mechatroniki. Reasumując szereg ofert edukacyjnych miasta Katowic należy podkreśli, że różnicują się one od kierunków artystycznych, humanistycznych, pedagogicznych, po kierunki techniczne, ekonomiczne, czy też ogółem ujmując ścisłych, przeznaczonych dla przyszłych inżynierów.

 

Studencie podejmujący kształcenie w tak wyjątkowym mieście, jakim są Katowice. Miejscowość ta dała Ci mnóstwo możliwości, abyś mógł prawidłowo zdecydować, co chcesz naprawdę rozbić kiedyś w swoim życiu. Jeśli zdecydujesz się pójść na kierunki humanistyczne oraz artystyczne – będą one od Ciebie wymagały znaczącej wrażliwości na piękno polskiego języka, doskonale rozwiniętej wyobraźni, a także głębszego rozumowania całokształtu dziedzictwa kulturowego wywodzącego się z Polski i innych różnic kulturowych. Z kolei kierunki ścisłe, techniczne, będą od Ciebie wymagać logicznego pojmowania rzeczywistości, umiejętności dokonywania analizy i szybkiego rozwiązywania trudnych problemów.

 

Praca dyplomowa z przedmiotów ścisłych powinna spełniać powyższe kryteria, a jednocześnie ukazywać rzetelną umiejętność interpretacji tekstów, często literackich z różnych epok, historycznych lub filozoficznych, odnajdywania w nich „drugiego dna”. Praca dyplomowa z przedmiotów technicznych natomiast zmusza studentów do posłużenia się posiadanym zasobem szerokich horyzontów myślowych, dzięki którym w sprawny sposób rozważą oni postawiony problem w spójny i logiczny sposób, celnie udowadniając postawione tezy. Praca dyplomowa wymaga od każdego Absolwenta szczególnych umiejętności i zasobu wiedzy.

 

Nasza strona internetowa udzielania pomocy w pisaniu prac dyplomowych została przez naszą grupę osób wykształconych, po ukończonych studiach wyższych – z myślą o studentach, gdyż doskonale sobie zdajemy sprawę z poziomu trudności, jakie mogą wystąpić podczas prób napisania solidnej pracy dyplomowej. Zatem jeśli właśnie zamierzasz się zabrać za gromadzenie materiałów do twoje pracy dyplomowej oraz za jej napisanie, a towarzyszą ci przy tym jakiekolwiek wątpliwości to skontaktuj się z nami.

 

Razem rozwiejemy wszelkie wątpliwości i wskażemy właściwe rozwiązania.

 

Możesz dogodnie się nami skontaktować przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej.

 

Zapraszamy serdecznie do korespondencji z naszą redakcją wszystkich studentów zamieszkujących obszary Katowic !

 

 

Lista uczelni wyższych w Katowicach:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

 

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Indywidualne Studia Międzyobszarowe

 

Wydział Artystyczny

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Grafika

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

Muzyka i multimedia

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w drzwiach

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier

Sztuki piękne

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Biologia

Biologia żywności i żywienia

Biology- Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity

Biotechnologia

Biotechnology

Ochrona środowiska

 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Edukacja kulturalna

Etnologia i antropologia kulturowa

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Pedagogika w Cieszynie

Pedagogy- Resocialization with Intercultural Education

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

Kulturoznawstwo

Kultury mediów

Mediteranistyka

Międzynarodowe studia polskie

Sztuka pisania

 

Wydział Filologiczny

 

Filologia angielska

English Studies- American and Canadian Studies for Intercultural Comunications and Diplomacy

Filologia germańska

Filologia klasyczna

Filologia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Językoznawstwo

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

Kulturoznawstwo

Kultury mediów

 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Informatyka

Computer Science (for BEng holders)

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria materiałowa

Materials Science and Engineering (for BEng holders)

Inzynieria materiałowa

Materials Science and Engineering

Mechatronika

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Biofizyka

Chemia

Ekonofizyka

Fizyka

Fizyka medyczna

Fizyka techniczna

Informatyka stosowana

Theoretical Physics

Matematyka

Physics

Technologia chemiczna

 

Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Doradztwo filozoficzne i coaching

Doradztwo polityczne i publiczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filozofia

Historia

Historia sztuki

Kogniwistyka

Nauki o polityce

Politologia

Praca socjalna

Socjologia

Środkowoeuropejskie studia historyczne

Turystyka historyczna

 

Wydział Nauk o Ziemi

Geofizyka

Geologia stosowana

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Turystyka

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Arteterapia

Pedagogika w Katowicach

Pedagogika specjalna w Katowicach

Psychologia

Zarzadzanie zasobami ludzkimi

 

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Prawo

Przedsiębiorczość

 

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Reżyseria

 

Wydział Teologiczny

Nauki o rodzinie

Teologia

 

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

 

Wydział Biznesu Finansów i Administracji

Finanse i rachunkowość

 

Wydział Ekonomii

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Gospodarka i zarzadzanie publiczne

Gospodarka przestrzenna

Ekonomia

Przedsiębiorczość i finanse

 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Finanse i rachunkowość

Finanse i zarzadzanie w ochronie zdrowia

 

Wydział Informatyki i Komunikacji

 

Informatyka

Informatyka i ekonometria

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Wydział Zarządzania

International business

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Gospodarka turystyczna

Analityka gospodarcza

Finanse menadżerskie

Zarzadzanie

 

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Analityka medyczna

Biotechnologia medyczna

Farmacja

Kosmetologia

 

Wydział Lekarski w Katowicach

Kierunek lekarski

Neurobiologia

 

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Ratownictwo medyczne

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Coaching medyczny

Elektroradiologia

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

Położnictwo

 

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Dietetyka

Zarzadzanie ryzykiem zdrowotnym

Zdrowie publiczne

 

 • Akademia Muzyczna w Katowicach (AM)
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (AWF)
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP)
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach (GWSH)
 • Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych w Katowicach (MSNP)
 • Politechnika Śląska filia w katowicach (PŚ)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej filia w Katowicach (SWPS)
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (ŚUM)
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach (ŚWSZ)
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach (ŚWSM)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach (WSBiF)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie filia w Katowicach (WSP)
 • Wyższa Szkoła Mechatroniki (WSM)
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach (WSTI)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (WSZMiJO)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP)
 • Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach (WSD)
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne (WŚSD)
Komentarze i opinie
 1. avatar Marcin
  avatar

  Potrzebna pomoc w napisaniu pracy zaliczeniowej. Jej temat: „Etyka prawnicza w Polsce a wykonywanie zawodu przez prawników zagranicznych na jej terytorium.”

 2. avatar Tadeusz
  avatar

  Potrzebna praca magisterska z bankowości.

 3. avatar Aleksandra
  avatar

  Witam, czy możecie mi pomóc w napisaniu pracy na temat: „Budżetowanie (roczne i kapitałowe) jako narzędzie zarządzania”? Studiuje na Wyższej Szkole Bankowości i Finansów i potrzebuje całości pracy na wrzesień. Jeśli istnieje możliwość współpracy proszę o kontakt.

 4. avatar Stefan
  avatar

  Jestem studentem UE w Katowicach kierunku rachunkowość. Czy możecie mi Państwo wycenić napisanie pracy na temat: „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle obowiązującego prawa.” Będę wdzięczny za odpowiedź.

Dodaj komentarz