Współpraca

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

 

Zdolność tę zalicza się do kompetencji emocjonalnych; umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi.

 

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków.

Komentarze i opinie
 1. avatar Jillian
  avatar

  Szanowni Państwo!

  Jestem absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Pisanie nie sprawia mi trudności, w związku z czym jestem zainteresowana współpracą.

 2. avatar l.a
  avatar

  Jestem zainteresowana pomocą w napisaniu pracy dyplomowej w zakresie finansów.

Dodaj komentarz